Contact

Planifikimi hapësinor në Republikën e Maqedonisë

• Planifikim hapësinor
• Planifikim urbanistik
• SIHU
• Infrastruktura
• Shërbime
• Tjetër

тел.: +389 2 3227 244

e-mail: agencija@app.gov.mk

Comments or questions are welcome.

* indicates required field