Informacione me karakter publik

Persona për ndërmjetësim me informacione të karakterit publik:

Ivana Gjorgova

Tel: 075 402 514

i.gjorgova@app.gov.mk

 

Julijana Stavrevski

Tel: 075 402 531

j.bogoevska@app.gov.mk

 

Persona të autorizuar për pranimin e ankesave:

Ivana Gjorgova

Tel: 075 402 514

i.gjorgova@app.gov.mk

 

Valentina Hristova Stefanovska

Tel: 076 446 907

v.stefanovska@app.gov.mk

 

Lista e informacioneve me karakter publik

Plani vjetor për furnizime publike APH 2021

Linku nga shpallja e publikuar për furnizim publik të SEFP

Mjet për dhënie të raportit

Raport vjetor për punën e koordinatorit dhe zëvendës koordinatorit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në APH

Raporti vjetor për rezultatet nga aplikimi i masave të veçanta për mundësitë e barabarta të grave dhe burrave

Kërkesë për qasje deri të informacionet me karakter publik

Formular për ankesa

kodeksi_për_nëpunës_administrativ_sl183_12122014

361- Vendim për persona të autorizuar për mbrojtje të brendshme të atyre që ankohen

Procedurë për zbatim të furnizimit publik në AHP

Tarifat