Forumi Kombëtar Urban

Në periudhën 19-21 qershor 2024, u mbajt Forumi i Parë Kombëtar Urban i Gjeorgjisë, me temë Planifikimi Hapësinor dhe Qëndrueshmëria. Ngjarja u organizua nga Agjencia повеќе

GDI SHKUP DITA E ZGJIDHJEVE 2022

Agjencia e Planifikimit Hapësinor, si shfrytëzues afatgjatë i platformës GIS në krijimin e planifikimit hapësinor dhe urban, tradicionalisht ka marrë pjesë në GDi SKOPJE SOLUTIONS повеќе

GDI SOLUTIONS DAY 2022, BEOGRAD

Agjencia e planifikimit hapësinor, me ftesë të grupit Gdi, mori pjesë në GDi SOLUTIONS DAY 2022 në Beograd. Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i përvojave повеќе