ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ повеќе

НУФ Грузија

Во периодот 19-21 јуни 2024 година се одржа Првиот Национален Урбан Форум на Грузија, на тема Просторно планирање и одржливост. Настанот беше организиран од Агенцијата повеќе

Подготовка за изработка на нацрт Просторен план на Република Северна Македонија 2021-2040

Во рамките на целокупниот процес на изработка на Просторниот план на Република Северна Македонија 2021-2040, работниот тим на Агенцијата за планирање на просторот со поддршка повеќе

Доделена Наградата „Проф. Борис Чипан“ за 2023 година на „Планерскиот тим на АПП под раководство на м-р Андријана Андреева д.и.а“

 Во рамките на свеченоста Ден на Комората која се одржа на 22 Декември 2023 година во салата на Комората по 10 јубиларен пат беа повеќе

Ден на Комората

 На 22 декември 2023 година на пригодна свеченост по повод 16 годишнината од своето постоење се одбележа Денот на Комората и притоа се доделија повеќе

15 ГОДИНИ КОМОРА ОАИ

На 16 декември 2022 беше организирано одбележувањето на 15 годишнината од основање на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Раководството на Комората одлучи во повеќе

GDI SKOPJE SOLUTIONS DAY 2022

Агенцијата за планирање на просторот, како долгогодишен корисник на ГИС платформата во изработка на просторните и урбанистичките панови, традиционално учествуваше на GDi SKOPJE SOLUTIONS DAY повеќе

СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОГЛЕДУВАЊАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗРАБОТЕНИТЕ СТУДИИ ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (2022-2032) НА ГРАД СКОПЈЕ

Како дел од процесот за изработка на Генералниот урбанистички план на град Скопје 2022-2032, во просториите на Архитектонскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ повеќе

GDI SOLUTIONS DAY 2022, БЕЛГРАД

Агенцијата за планирање на просторот, на покана на групацијата Gdi, учествуваше на GDi SOLUTIONS DAY 2022 во Белград. Посетата имаше за цел да се разменат повеќе

Одржан прв работен состанок на координативното тело за изработка на новиот Просторен план

Денес се одржа првиот работен состанок на координативното тело за изработка на новиот Просторен план на Република Северна Македонија 2020-2040 година. На состанокот се усвои повеќе

Координативна средба со градоначалниците од Полошкиот плански регион

Планирањето на просторот е планирање на иднината, суштинска карактеристика на цивилизираното општество и одраз на највисока мудрост. Во тој правец, најзначајна улога има просторното планирање реализирано преку Националниот просторен план, како највисок стратешки, повеќе