Урбанистички проект – ВЕТРОПАРК Гевгелија Југ

Алтернативни енергии и примената на штедливи технологии со искористување на природните ресурси станува императив на денешното време и определбите за одржлив развој.

Ветропаркот Гевгелија Југ се планира на простор од околу 13км2, северно од градот Гевгелија, во атарите на селата Негорци, Мрзенци и Прдејци во општина Гевгелија.