Граничен премин ЏЕПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ со пристапен пат до село Џепиште, К.О. Џепиште-Општина Дебар

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект е Програма на Влада на Р.М., согласно билатералната Спогодба со Република Албанија за отварање на нов Меѓународен премин Џепиште –Требиште и Проектната програма за Граничен премин Џепиште –Требиште со пристапен пат до село Џепиште, општина Дебар.

Граничниот премин Џепиште –Требиште е категоризиран како Граничен премин од трета категорија.