Воспитно-поправен дом за малолетници Тетово – Општина Брвеница

Во рамките на Проектот – Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија, Управата за извршување на санкции ги определи горе наведените установи за приоритетни и … Continue reading Воспитно-поправен дом за малолетници Тетово – Општина Брвеница

МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

Идејата за меморијал на холокаустот во Македонија, потекнува од големиот ерудит, научник и хуманист, академик Иван Дејанов, некогашен Претседател на првото Македонско-Израелско друштво за пријателство. … Continue reading МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА