ГИС портал на АПП

Агенцијата за планирање на просторот го публикуваше својот ГИС портал кој е наменет за повеќе типови на корисници кои имаат различни улоги при прегледот и повеќе

Состанок на координативното тело за изработка на новиот генерален урбанистички план за Скопје

Во просториите на Град Скопје на 04.02.2011 г. беше одржан состанок на координативното тело во проширен состав заедно со представниците на министерствата, општините од Градот повеќе