Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање

Собранието на Република Македонија, го донесе новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, 199/2014 и 44/15), кој стапува на сила на … Continue reading Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање

Имплементација на ИСО 9001:2008 стандардот за квалитет

Како резултат на повеќе месечните активности спроведени во Агенцијата, во текот на 2012 година, успешно беше воспоставен системот за управување со квалитет согласно ИСО 9001:2008 … Continue reading Имплементација на ИСО 9001:2008 стандардот за квалитет

Состанок на координативното тело за изработка на новиот генерален урбанистички план за Скопје

Во просториите на Град Скопје на 04.02.2011 г. беше одржан состанок на координативното тело во проширен состав заедно со представниците на министерствата, општините од Градот … Continue reading Состанок на координативното тело за изработка на новиот генерален урбанистички план за Скопје

Национална инфраструктура на просторни податоци

Агенцијата за планирање на просторот е активен учесник во проектот за формирање на Национална инфраструктура на просторни податоци. На минатиот работен состанок на одржан на … Continue reading Национална инфраструктура на просторни податоци