Учество на „GDi Solutions Day 2019“

Во организација на ГДи, на 16.09.2019 година во Скопје беше организирана годишна конференција поврзана со новитетите и примената на технологијата на ESRI. АПП активно учествуваше со свој претставник Ивана Граматикова, планер урбанист, на панел дискусијата на тема „Реализирани проекти во изминатата година“.