УЧЕСТВО НА „НИПП ДЕН 2020“

Во организација на Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.02.2020 година во Скопје беше организирана годишна конференција поврзана со новитетите и примената на просторните податоци во рамки на НИПП ден. АПП активно учествуваше со свој претставник Лидија Трпеноска-Симоновиќ, координатор, на панел дискусијата на тема „Како до успешна Национална Инфраструктура на Просторните Податоци-НИПП“.