Акција за чистење на животната средина

Акција за чистење на животната средина

На 14 декември 2019 вработените во Агенцијата за планирање на просторот учествуваа во акцијата за чистење на животната средина.